Adwokat

Patryk Skalski

  • Od 2017 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie;
  • Ukończył jednolite magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz licencjackie i magisterskie studia z zakresu nauk o polityce (spec. adm. publiczna) na Uniwersytecie Warszawskim;
  • Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także zwieńczoną państwowym egzaminem zawodowym aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN ;
  • Odbył liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności prawnicze;
  • Doświadczenie zawodowe zdobywał we współpracy z renomowanymi warszawskimi kancelariami prawnymi, reprezentując klientów w postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych, a także jako pełnomocnik przed ETPC w Strasburgu;
  • Obsługiwał podmioty gospodarcze w tym spółki kapitałowe z branży szkoleniowej, IT oraz finansowej; pracował jako prawnik oraz inspektor nadzoru w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie odpowiadał za zgodność działalności instytucji finansowej z przepisami prawa;
  • W okresie studiów, jako asystent posła oraz stażysta w instytucjach publicznych, zdobył wiedzę i doświadczenie w zakresie procesu legislacyjnego, co z powodzeniem wykorzystuje świadcząc usługi prawne w ramach praktyki adwokackiej.
Specjalista ds. prawnych

Sebastian Tempczyk

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin m.in z zakresu rachunkowości potwierdzone egzaminem państwowym.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. podczas wieloletniej pracy w sądzie rejonowym a następnie w renomowanej kancelarii adwokackiej.

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.
Naukę kontynuuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W kancelarii odpowiada za koordynację pracy biurowej, obieg pism procesowych oraz kontakt z klientami.