Patryk Skalski

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie pomocy prawnej osobom posiadającym tzw. kredyty frankowe (kredyty indeksowane kursem CHF, jak i kredyty denominowane do CHF). Analiza dotychczasowej linii orzeczniczej jednoznacznie wskazuje, że banki przez lata oferowały konsumentom wspomniany produkt jako bezpieczne i dużo korzystniejsze rozwiązanie wobec kredytów w PLN, w rzeczywistości wprowadzając do umów kredytowych niedozwolone postanowienia (tzw. abuzywne), które godziły w równowagę kontraktową stron, w rażący sposób naruszając prawa konsumenta. Postępowanie w przedmiotowych sprawach rozpoczyna się od analizy umowy, co w naszej Kancelarii odbywa się bezpłatnie po nadesłaniu umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezbędnym pozostaje również pozyskanie od banku informacji dotyczących kredytu, które pozwolą na podjęcie pracy nad pozwem. Kluczowe jest zaświadczenie, w którym wykazana zostanie spłata kredytu przez cały okres od dnia zawarcia umowy, a także informacja dotycząca kwoty wypłaconego kredytu wyrażona w PLN oraz CHF oraz kwoty poszczególnych spłat dokonanych przez kredytobiorcę wraz z ich oprocentowaniem. Wiedza, którą uzyskamy na podstawie przywołanych informacji, pozwoli nam oszacować wartość roszczenia, co pozostaje kluczowe dla sporządzenia pozwu.

Nadmienić należy, że postępowanie w tzw. sprawach frankowych, wymaga nie tylko wiedzy z zakresu prawa, ale i ekonomii. Adwokat Patryk Skalski pracując jako prawnik oraz inspektor nadzoru w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych oraz poprzez szkolenia w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami, nabył wiedze oraz umiejętności pozwalające na rozeznanie w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych. Ponadto posiada zdobyte jeszcze na etapie aplikacji adwokackiej, bogate doświadczenie procesowe w zakresie reprezentowania klientów w sporach z bankami. Powyższe daje gwarancje rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej.

W celu zlecenia Kancelarii obsługi prawnej postępowania p-ko bankowi zapraszamy do bezpośredniego kontaktu

Zagadnienia związane z tzw. kredytami frankowymi są przedmiotem artykułów publikowanych w ramach bloga Kancelarii. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią pod następującymi linkami.

Patryk Skalski

Zagadnienia związane ze sprawami frankowymi