W rozmowie z red. Katarzyną Bartman adw. Patryk Skalski udzielił komentarza do artykułu poświęconego sporom pomiędzy wspólnikami polsko-włoskiej spółki, w której miasto Otwock posiada mniejszościowy udział. Władze miasta złożyły pozew o rozwiązanie spółki, co zazwyczaj ma miejsce wówczas, gdy przeszkody w działalności danego pomiotu nie mogą zostać wyeliminowane przy zastosowaniu innych rozwiązań, które pozwoliłby na jego dalsze istnienie. Wśród przesłanek stanowiących podstawę rozwiązania spółki przez sąd ustawodawca wymienia brak możliwości osiągnięcia celu spółki. Konflikt pomiędzy wspólnikami może zostać zakwalifikowany jako okoliczność uniemożliwiająca osiągnięcie wspomnianego celu, natomiast aby sąd zechciał przychylić się do żądania wyrażonego w pozwie, konflikt powinien być trwały i uniemożliwiać działalność operacyjną danego podmiotu oraz osiąganie przez spółkę dochodu. Więcej o konflikcie wewnątrz spółki z udziałem miasta Otwock pod poniższym linkiem.