Patryk Skalski

Sprawy rozwodowe z uwagi na złożony charakter wymagają niezwykle kompleksowego, a zarazem bardzo szybkiego działania w celu zabezpieczenia interesów klienta; nierzadko również interesu małoletnich dzieci. Należy bowiem pamiętać, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga m.in. o następujących kwestiach:

W sprawach rozwodowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią

Adwokat Patryk Skalski z uwagi na bogate doświadczenie procesowe, realizuje kompleksową pomoc prawną w zakresie reprezentacji klientów w toku postępowania rozwodowego. W Kancelarii doskonale rozumiemy, że postępowaniom rozwodowym towarzyszą silne emocje, co powoduje konieczność zapewnienia klientowi szczególnego wsparcia na wszystkich etapach postępowania.


Patryk Skalski

Zagadnienia z zakresu postępowań rozwodowych