Patryk Skalski

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw spadkowych. Nie budzi wątpliwości, iż prawo spadkowe stanowi jeden z fundamentów prawa cywilnego, pozostając w ścisłym związku z jego pozostałymi dziedzinami. Dla zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej konieczne jest dobre rozeznanie w zakresie prawa rzeczowego i obligacyjnego, gdyż długi, prawa rzeczowe, jak i wierzytelności spadkodawcy przechodzą na spadkobierców. Również pogłębiona znajomość prawa rodzinnego pozostaje kluczowa dla wdrożenia prawidłowej obsługi postępowań spadkowych, ponieważ powiązania rodzinne określają krąg spadkobierców ustawowych. Kancelaria dysponuje zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie postępowań w sprawach spadkowych na najwyższym poziomie. Świadczymy usługi m.in. w zakresie:

W sprawach spadkowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią

Zagadnienia z zakresu prawa spadkowego są przedmiotem artykułów publikowanych w ramach bloga Kancelarii. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią pod poniższymi linkami.

Patryk Skalski

Zagadnienia z zakresu prawa spadkowego