Patryk Skalski

Kancelaria świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej na wszystkich etapach postępowania karnego, podejmując czynności w postępowaniu przygotowawczym (śledztwa, dochodzenia), sądowym oraz wykonawczym. Reprezentujemy klientów, przeciwko którym toczy się postępowanie (podejrzanych, oskarżonych), jak i osoby posiadające status pokrzywdzonych lub oskarżycieli posiłkowych. W ramach praktyki karnej Kancelaria podejmuje następujące czynności:

W razie nagłych zatrzymań kontakt z Kancelarią jest możliwy 7 dni w tygodniu przez 24h pod numerem

Zapytania dotyczące zagadnień z zakresu prawa karnego mogą być przesyłane również na adres poczty elektronicznej Kancelarii tj. „kancelaria@skalski-adwokat.pl . Po zapoznaniu się z treścią korespondencji niezwłocznie postaramy się odpowiedzieć. 

Patryk Skalski

Zagadnienia z zakresu prawa karnego