10 kwietnia, 2024

Co dalej z wysokimi karami za przestępstwa gospodarcze?

W tygodniku Rzecz o prawie, który stanowi dodatek do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej, opublikowano artykuł adw. Patryka Skalskiego o następstwach podwyższenia kar za przestępstwa gospodarcze. Zapewnienie bezpiecznego i swobodnego obrotu gospodarczego powinno stanowić priorytet polityki każdego państwa. Powyższe nie może jednak uzasadniać radykalnego, a zarazem irracjonalnego zaostrzania kar, jak uczynił to prawodawca w nowelizacji kodeksu karnego, która weszła w życie 1 października 2023 r. Wprowadzone wówczas rozwiązania prawne zrównały kary za najpoważniejsze przestępstwa gospodarcze z karami, które dotychczas „zarezerwowane” były dla sprawców najcięższych przestępstw kryminalnych. Już dziś wielu przedsiębiorców wskazuje, że zagrożenie tak wysokimi karami powoduje strach przed podejmowaniem bardziej ryzykownych przedsięwzięć biznesowych. W konsekwencji wprowadzone zmiany nie tylko prowadzą do niespójności w obszarze zasad odpowiedzialności karnej, ale mogą również krępować aktywność podmiotów występujących w obrocie gospodarczym. Po szerszą analizę zapraszam do mojego artykułu opublikowanego w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej

https://www.rp.pl/rzecz-o-prawie/art40130681-patryk-skalski-mozliwe-ofiary-populizmu-penalnego