8 marca, 2024

Naprawa Krajowej Rady Sądownictwa bez szkód

Projekt ustawy zaproponowany przez Stowarzyszenie „Iustitia” jest pierwszą kompleksową propozycją rozwiązań legislacyjnych zmierzających do uzdrowienia polskiego systemu sądownictwa po 6-letnim okresie funkcjonowania tzw. neoKRS. Po szerszą analizę zapraszamy do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej https://www.rp.pl/…/art39953681-patryk-skalski-naprawa…